Walang Stress na Hosting sa BNB Kasama ang Airhost

Ligtas, mabilis, at kumikitang AIRBNB listing!
Sa likod ka lamang habang kami ang gumagawa ng masigasig para doblehin ang iyong kita.

  Currently on Airbnb?

  YesNo

  airhost-management-1-low-res

  FAQ’S

  Para saan ang deposito?

  Malayo ang mararating ng iyong $250. Ito ay mapupunta sa:

  • Pag-gawa at/o pag-ooptimisa ng iyong property listing.
  • Pagbibigay sayo ng Superhost partner para itulak ang iyong listing sa taas.
  • Isang in-person onboarding session na pupunta sa iyong property (kadalasan 1-2 hours) kasama ang iyong nakatalagang account manager.
  Kailan ko makukuha pabalik ang aking deposito?

  Kung ikaw ay magpasya na ihinto na ang paggamit ng Airhost kailanman, ibabalik naming ang iyong deposito.

  Meron lamang dalawang kinakailangan naming bago ibigay ang refund ng deposito:

  • Lahat ng mga bagay na aming inutang, kasama na ang lockbox, mga kobre-kama at tuwalya, ay kailangang maibalik sa amin.
  • Ang iyong property ay meron hindi baba sa 30 araw na mga bookings simula nung sumali sa aming serbisyo.

  Kung hindi ito magawa, o hindi kayang kumpletuhin ito, maaari pa ring iwanan ang serbisyo, subalit aming itatabi ang deposito upang mabayaran ang mga ginastos sa iyong setup.

  Paano ako nagbabayad sa inyong mga serbisyo?

  Katulad ng Airbnb, kumukuha kami ng komisyon sa kabuuang total na binabayaran ng bawat bisita, kasama na rin ang cleaning fee. Ito ay napupunta sa gastusin ng pangangasiwa sa pag-aayos ng mga kobre at paglilinis.

  Tulad ng sinomang host, matatanggap mo ang bayad mula sa Airbnb (bawas ang kanilang fee) isang araw pagkatapos mag-check in ang bisita.

  Kinokolekta naming ang aming komisyon mula sa iyong account kada lingguhan Direct Debit. Ang Cleaning fee ay magkahiwalay na kinokolekta, dalawang araw matapos malinis ang lugar.

  Lahat ito ay otomatiko – kaya hindi mo kailangan manu-manuhin ang pagbabayad.

  Direkta kang babayaran ng Airbnb sa pangalawang araw ng bawat booking. Ang nightly rental at cleaning fee mula sa bisita ay darating rin sa iyong account sa kaparehong oras. Kokolektahin ng Airhost ang cleaning fee 48 oras matapos ang paglilinis upang bayaran ang laundry provider, ang nagbabantay sa bahay, at kokolektahin ang management fee sa lingguhang Direct Debits.

  Sino ang nagbabayad sa paglilinis?

  Nagdadagdag kami ng cleaning fee sa iyong Airbnb listing, na binabayaran ng iyong bisita. Sanay na ang mga bisita na makita ito sa mga Airbnb listings.

  Ang isang pagkakaiba ay ang unang paglilinis ng iyong bahay. This is the only clean you’ll need to pay for, but you can also book one-off cleans whenever you like if you’re using the property yourself.

  Ito lang ang paglilinis na kailangan mong bayaran, ngunit maaari ka pa ring umupa ng mga maglilinis kung gusto mo gamitin ang iyong property. The cost of a clean is unique to your property, and ensures cleans of the highest standard are delivered.

  Dalawang araw matapos ang paglilinis, kokolektahin namin ang cleaning fee mula sa iyong account. Ang gastos sa paglilinis ay depende sa uri ng property at sinisiguradong mataas na antas ng paglilinis ang inihahatid. Kami ay kumukuha ng komisyon sa cleaning fee na binabayaran ng bisita (katulad rin ng Airbnb). Ito ay mapupunta sa gastusin ng pag o-organise ng mga kobre at paglilinis ng iyong property.

  Pinapalitan niyo ba ang mga mahahalagang gamit ng bisita tulad ng mga kailangan sa banyo at mga pangunahing panlinis?

  Maaari ka naming tulungan dito – maaari naming palitan ang mga bagay na ito sa kaukulang gastusin kung nais mo.

  Matutulungan niyo ba ako sa maintenance ng aking property? Magkano ito?

  May mga ilang hosts na gusto nilang higit na mas mataas sa standard ng Airbnb management at masaya kaming tulungan ka sa ganon. Kung gusto mong kunin ang isa sa aming mga ‘Sorters’, mayroon kaming:

  ‘Sorter’ call-out

  $50 kada trabahong aabot sa 2 oras at $25 kada oras pagkatapos. Ito ay naglalakip ng:

  • Pagbili at paghahatid ng mga mahahalagang supplies para i-set up ang bahay
  • Key cutting (kung ang kailangan set ay hindi pa nabibigay bago magsimula ang serbisyo)
  • Pagkuha sa post at pagpapadala nito sa host
  • Pagsusuri ng Bahay
  • Pagda-dry clean ng mga kasangkapan (sofa, arm chair, kobre, atbp.)
  • Pagpapalit ng lockbox codes
  • Ano pa mang kaparehong ad-hoc na gawain

  Mid-range maintenance call-out

  $50-$70 kada oras (+ GST/QST):

  • Basic na pagtutubero (paghihigpit ng tap, baradong banyo, toilet flush)
  • Basic na pagkakarpintero
  • Pag re-pressure ng boiler
  • Pagpipintura
  • Mga gawaing elektrikal
  • Ano pa mang kaparehong ad-hoc na gawain

  Specialist call outs

  Depende sa presyo:

  • Pagpuksa ng mga peste
  • Paglilinis ng Karpet
  • Matinding isyu sa pagtutubero
  • Pagaayos / pagpapalit ng mga kandado
  • Ano pa mang kaparehong ad-hoc na gawain

  Ang bayad sa anumang maintenance na ito ay buong mapupunta sa tao/kumpanya na gagawa ng trabaho. Ang pag oorganisa nito para sayo ay bahagi na ng aming management fee.

  0