Walang Stress na Hosting sa BNB Kasama ang Airhost

Ligtas, mabilis, at kumikitang AIRBNB listing!
Sa likod ka lamang habang kami ang gumagawa ng masigasig para doblehin ang iyong kita.

  Currently on Airbnb?

  YesNo

  airhost-management-6-low-res

  ANG AMING GINAGAWA

  Pinapangasiwaan namin ang iyong property, inilalagay sa tamang presyuhan, at pinauupa sa tamang buyers, kaya’t, mag-aangat ng iyong kita.

  PAGGAWA NG LISTING

  Ang nakaka-akit na mga larawan at presyo ang maglalagay sa iyong property sa itaas. Wala ka ng dapat gawin kundi ang mag-relax.

  MAIINAM NA KAGAMITAN SA BANYO

  Ang mga maliliit na pag-aasikaso ay magpapangiti kahit kanino. Nagbibigay kami ng premium toiletries para sa iyong mga bisita, at nagdadagdag ito ng ‘touch of luxury’ na angkop sa pamantayan ng Airbnb.

  PINAGBUTING PAGKITA

  Kami ay nakatuon upang matiyak ang isang malaking pagtaas sa kita ng net rental sa kurso ng isang piskal taon, pati na rin ang pagpapanatili ng isang malapit na relasyon sa aming client homeowners. Gagawin ng AirHost ang karamihan sa iyong short-term rental property. Magbasa nang higit pa sa aming Airbnb blog.

  KOMUNIKASYON SA BISITA

  Propesyunal na pakikipag-ugnayan sa mga bisita bago at matapos ang kanilang pagdating. Sisiguraduhin naming na ang iyong bahay ay ligtas at ang iyong mga bisita ay naaasikaso sa kabuuang paglalagi nila.

  24 HOURS CHECK IN

  Ang aming serbisyo ay palagiang nariyan anumang oras sa buong taon. Anumang oras ay maaring mag check-in ang mga bisita.

  MALUGOD NA PAKIRAMDAM

  Ang ‘first impressions’ ay napakahalaga. Kaya’t kami ay naghahatid ng serbisyo na higit pa sa inaasahan. Ang aming serbisyo ay siguraduhing may ‘luxury hotel standards’ para sa iyong mga bisita – na wala ang mga kahirapan kumpara sa kung gagawin mo ito mag-isa.

  PAGKILATIS NG BACKGROUND

  Kasama ang AirHost, ang iyong bahay ay nasa mabuting mga kamay. Susuriing Mabuti ang bawat bisita para masiguradong mga kagalang-galang lamang ang mananatili sa iyong bahay.

  PAGPAPANATILI

  Isang mataas na professional team upang magpanatili ng lugar ay maaaring makaugnay sa email man o sa text. Tutulungan ka naming alagaan ang mga pangunahing gawain sa pagpapanatili at magiging ‘’on call’’ sa kabuuang paglalagi ng iyong mga bisita.

  PROPESYUNAL NA PAGLILINIS

  Ang AirHost ay maglalagay ng ‘touch of home’ sa iyong bahay. Kumukuha kami ng mga propesyunal na maglilinis para linisin ang property, palitan ang mga kobre-kama, i-vacuum ang buong kabahayan at pasariwain ang hangin. Asahan ang napakalinis na lugar kada sandal.

  0