Walang Pag-aalala na AIRBNB Hosting Kasama ang Airhost

Ligtas, mabilis, at kumikitang AIRBNB listing!
Sa likod ka lamang habang kami ang gumagawa ng masigasig para doblehin ang iyong kita.

  Currently on Airbnb?

  YesNo

  airhost-management-3-low-res

  TUTULUNGAN KA NAMING MAG-SUPERHOST
  “Maglinis, maglaba, at mga susi…”
  KIKITA KA NG MARAMI NG HINDI NAHIHIRAPAN.

  PALAKIHIN ANG IYONG INCOME

  Maaari kang kumita ng higit 90% sa AirHost. Bilang mga eksperto sa Airbnb & Vacation Rental, kaya naming pag-inamin ang iyong listing, presyuhan, na magdadala ng higit pang kita at uupa kumpara sa kung ang may-ari ang nangangasiwa nito. Magpaalam na sap ag-aalala, sa abala, at sa sakit ng ulo kung paano dapat presyuhan ang iyong property. Kami ang magpapalipad sa iyong mga kikitain.

  ANG IYONG KAGINHAWAAN

  Kami ang bahala sa iyong property at ituturing itong parang sa amin. Ang aming online response team ay nakahandang tumugon anomang oras kung saan ang iyong bahay at mga bisita ay makakaranas ng hotel experience mula sa pagkapribado at pagka-eksklusibo ng iyong property. Magpaalam na sa pagbabalanse ng busy work schedule at pagtanggap ng mga tanong sa AirBNB. Kaya naming itong padaliin para sayo.

  NASA IYO ANG DESISYON

  Ikaw ang may punong desisyon – Paupahan ang iyong property sa paraang nais mo. Depende sa iyong property at pangangailangan, naghahatid kami ng iba’t ibang antas ng serbisyo na angkop sa anumang Airbnb at Vacation Rental. Ang mga may-ari at magagamit ang kanilang bahay ng walang limitasyon at lilinisin pa naming ito bago umalis. Bibigyan ka namin ng Kalayaan sa buhay at maranasan ang ‘hassle-free hosting’. Ang mga may-ari at magagamit ang kanilang bahay ng walang limitasyon at lilinisin pa naming ito bago umalis.

  PAGKATIWALAAN MO KAMI SA IYONG PROPERTY,
  AT PAPALAKIHIN NAMIN ANG IYONG KITA

  • Dinamikong presyuhan para palakihin ang iyong kita
  • Walang pang-mahabaang kontrata
  • Pinaraming pag-uupa
  • Positibong tugon
  • Garantisadong payapa ang kaisipan

  Ginagamit at Mahal ng mga

  LANDLORDS

  LANDLORDS

  Palakihin ang kita ng iyong property sa pagbubuo ng tamang kita.

  MGA WANDERERS AT SNOWBIRDS

  MGA WANDERERS AT SNOWBIRDS

  Kumita mula sa iyong property kahit ikaw ay nagta-travel sa iyong paboritong destinasyon.

  EXPATS – KUMITA NG MAS MARAMI!!

  EXPATS – KUMITA NG MAS MARAMI!!

  Hayaan mong kumite ng Malaki ang iyong property habang ikaw ay isang taong nasa abroad.

  Isang Superhost katabi ng bawat Host

  Serbisyo ng Host

  Pinapasadya namin ang aming mga serbisyo sa mga host ng Airbnb at corporate landlords na naghahanap na palakihin ang kanilang rental income sa property market. Ang aming serbisyong SuperHost ay dinesenyo para siguraduhing ang mga bisita at mga tenante ng kumpanya ay mabigyan ng katangi-tanging serbisyo, anumang oras. Ang aming mahusay na team ay maniniguradong maisasaayos ang lahat ng ito.

  Pag o-optimisa ng Listing at Presyo

  Ang aming team ng SuperHosts ay sinusuro ang iyong data para masiguradong ang iyong tirahan at kita ay optimisado. Ang aming kasabihan para magtagumpay, “Never a missed opportunity”. Inaasahan ang pinakamagandang kit amula sa iyong property.

  Propesyunal na Pagaayos ng Bahay

  Mula sa pagba-vacuum ng basahan hanggang sa pagpagpag ng kasangkapan sa bahay. Pagpapalit ng kobre-kama at mga tuwalya hanggang sa pag o-organisa… lahat. Lilinisin at pananatilihin naming ang iyong property, maglalagay ng ngiti sa mukha ng iyong kliyente at mas maraming pera sa iyong bulsa. Asahan na palaging napakalinis ng iyong lugar.

  Mararanasan ng Bisita

  Ang aming maaasahang Superhost na available 24/7 ay kapanatagan para sa lahat ng mga bisita. Kasama ang AirHost, ang iyong bahay ay nasa mabuting mga kamay. Susuriing Mabuti ang bawat bisita para masiguradong mga kagalang-galang lamang ang mananatili sa iyong bahay.

  Handa ka na bang sumali sa Airhost Management?

  0